Jak to funguje

C-Walk 1C40-4Konstrukce:

  1. Karbonová planžeta ve tvaru C
  2. Základní karbonová planžeta
  3. Řídící kroužek
  4. Patní část

Technologie:

Soustava planžet u chodidla C-Walk vytváří jakýsi virtuální kloub podobný fyziologickému kotníku, který účinně podporuje pohyb bérce během střední stojné fáze.

Planžeta ve tvaru C (1) je dynamicky spojena se základní planžetou (2) pomocí řídícího kroužku (3). Jejich vzájemná součinnost tak umožňuje uživateli pohodlnou a dynamickou chůzi.

Nášlap na patuNášlap na patu

Při nášlapu na patu působí patní část jako páka stlačující planžetu ve tvaru C. Tím je zajištěno odpružení a rychlý kontakt s podložkou pomocí základní planžety. Při nášlapu vyvolává základní planžeta výraznou plantární flexi.

Střední stojná fázeStřední stojná fáze

Ve střední stojné fáze se planžeta ve tvaru C uvolní a díky nahromaděné energii podporuje odval. Rozevření planžety ve tvaru C je pak regulováno řídícím kroužkem, aby se během odvalu systematicky zvyšoval odpor přednoží – v základní planžetě se vytváří napětí.

Přechod do švihové fázePřechod do švihové fáze

Základní planžeta ukládá energii, která je pak uvolněna při přechodu do švihové fáze. Prodloužená podpora pohybu (ohledně délky trvání i délce základní planžety) zajišťuje plynulý přechod z amputované končetiny na zdravou.

graffCharakteristika odpružení

Cílem vývoje chodidla C-Walk bylo co nejvíce napodobit přirozený obraz chůze, aby byla chráněna jak amputovaná, tak zdravá strana. Výsledkem je účinné snížení dlouhodobého poškozování pohybového aparátu.

Chůze je založena na reakčních silách. Na grafu je vidět, že síly vynakládané na straně s protézou téměř odpovídají silám vynakládaným na zdravou končetinu.

Pro amputovaného to znamená, že zátěž na obě nohy je rovnoměrněji rozložená a chůze je tak symetričtější.