Kdo byl Otto Bock

Již více než 130 let uplynulo od narození člověka, který významně zasáhl do vývoje ortopedické protetiky a ovlivňuje ji dodnes. Pravda, při výrobě protéz a ortéz sice už používáme jiné materiály, technologie i poznatky, ale principy, které přinesl pan Otto Bock, využíváme stále i téměř 70 let po jeho smrti.

Vnuk Otto Bocka, současný výkonný ředitel firmy profesor Hans Georg Näder, zveřejnil rodinný archiv, díky kterému můžeme společně nahlédnout na dědictví tohoto vizionáře.

Otto Bock dvacetiletý.   Čtyřicátník Otto Bock (30. léta).   Otto Bock na sklonku života (1953).

Otto Bock – průkopník

První světová válka za sebou nechala velké množství raněných s amputací končetiny. Ortopedický technik Otto Bock tedy přišel s myšlenkou vyrábět protézy ze sériových komponentů, které se pak postiženému skládají na míru s individuálně vyrobeným lůžkem. Stal se tedy průkopníkem modulárního systému.

Inzerát na plechovou protézu, 1929   Z knihy o výhodách výroby standardizovaných dílů plechových protéz, 1941.   Leták o originální protéze stavěné podle olovnice, 1927

 

I pomůcky a nástroje pro výrobu a stavbu protézy byly založeny na principech, které se využívají dodnes. Jen například místo olovnice používáme laser…  Stavěcí přístroj z té doby se však tomu dnešnímu velmi podobá.

Stránka z brožury o nových originálních závěsných protézách z 20. let 20. století   Otto Bock pracuje s balančním přístrojem.   page79_Brosch+-re Neue Original Lot Prothesen_6

Otto Bock – odborník

Otto Bock byl ten, kdo do výroby protéz zavedl interdisciplinární tým odborníků, aby protézy každému pacientovi co nejlépe sloužily. A byl zároveň tím, kdo s kolegy podnikal výzkumy biomechaniky a studie chůze, aby stavba protézy mohla být co nejdokonalejší.

Snímek z nafilmované studie pohybu z 30. let. Snímek z nafilmované studie pohybu z 30. let. Snímek z nafilmované studie pohybu z 30. let. Snímek z nafilmované studie pohybu z 30. let


Ottu Bockovi vždy nesmírně záleželo na tom, aby se pacient s protézou naučil správně zacházet, aby technik znal dokonale stavbu protézy i poslední výsledky výzkumů. Už tehdy pořádal školení pro techniky, vydával názorné návody a instruktáže.

Mezi účastníky byly i Bockovy dcery Maria (vpředu) a Ursula (vzadu) a jeho žena Marie, 1926. Seminární místnost se zařízením pro přesnou konstrukci protézy pomocí olovnice (vpravo), 30. léta 20. stol.

 


Otto Bock – mistr komunikace

Úspěch Otto Bocka a jeho společnosti tkvěl mimo jiné v tom, že dokázal poskytovat praktické informace ortopedickým technikům a požadoval přímý kontakt s amputovanými, aby zaručil správné zacházení s pomůckami. Dnešními slovy byl zdatným v oblasti PR.

Z brožury o nových originálních protézách se stavbou pomocí olovnice, 20. léta 20. stol. Z brožury o nových originálních protézách se stavbou pomocí olovnice, 20. léta 20. stol. Z brožury o nových originálních protézách se stavbou pomocí olovnice, 20. léta 20. stol. Z brožury o nových originálních protézách se stavbou pomocí olovnice, 20. léta 20. stol.

 

Kromě toho, že byl Otto Bock specialistou v technické ortopedii, byl také mistrem reklamy. Uměl oslovit lékaře, techniky i pacienty. Už tehdy tedy používal účinné nástroje marketingu.

Obálka katalogu společnosti, 1919. Seznam standardizovaných komponentů, 1941. Obálka pravidelného Dopisu od Otto Bocka, 1952.

Otto Bock – člověk

Archivní snímky rodiny Otto Bocka ukazují propagační materiály, kde amputovaní jezdí na motorce či na kole nebo i tancují. Zakladateli firmy nešlo jen o vyrobení pomůcky. Už tehdy chtěl přinášet kvalitu pro život.

postavy1

 

Otto Bock i jako majitel firmy s potěšením učil mladé techniky, hovořil osobně s amputovanými, pořádal exkurze a výlety se zaměstnanci i se zákazníky. Jeho individuální, osobní a přátelský přístup dodržuje firma dodnes.

Vyhlídková jízda po Norimberku během sympozia. Manželé Bockovi v předposlední řadě, 1931. Výlet s účastníky odborného kurzu do Zwingeru v Drážďanech, 1935.