1C40 C-Walk

Karbonové chodidlo pro vysokou aktivitu

1C40 C-Walk - Karbonové protézové chodidlo C-Walk

Přirozená chůze s karbonovým chodidlem

Chodidlo C-Walk s kosmetickým krytemMnoho uživatelů chce protézové chodidlo, které podporuje co nejpřirozenější obraz chůze, aby handikep nebyl na první pohled poznat. Ottobock založil cíl vývoje na tomto požadavku již dříve než před deseti lety. Výsledkem bylo karbonové protézové chodidlo C-Walk, které nejen umožňuje symetrický obraz chůze, ale zároveň snižuje namáhání na obou stranách těla, na straně s protézou a na straně zdravé.

Základní princip chodidla je založen na spojení karbonové planžety ve tvaru C se základní planžetou chodidla prostřednictvím řídícího kroužku.

V každé fázi chůze vrátí C-Walk takové množství energie, jaké je skutečně zapotřebí pro odval tak, aby byl co nejfyziologičtější a nejharmoničtější. Takže vždy chodíte pohodlně a dynamicky.

 

Hlavní vlastnosti

 • Kontrolovaná plantární flexe až do úhlu 12°
 • Víceosá pohyblivost pro zvládání nerovného terénu
 • Snížení zátěže na zdravou končetinu
 • Odpružení při nášlapu na patu
 • Fyziologický odval
 • Hladký přechod ze stojné fáze do fáze švihové
 • Pohodlná chůze do kopce i ze svahu

Kdo mě používá

 • Uživatelé:
  • s amputací v bérci
  • s exartikulací kolenního kloubu
  • s amputací ve stehně
  • s exartikulací v kyčli
 • Uživatelé se stupněm aktivity 3 a 4
 • Uživatelé, kteří požadují:
  • víceosou pohyblivost chodidla
  • odpružení při nášlapu
  • pohodlnou chůzi do kopce i ze svahu

 

 

 

C-Walk 1C40-4Konstrukce:

 1. Karbonová planžeta ve tvaru C
 2. Základní karbonová planžeta
 3. Řídící kroužek
 4. Patní část

Technologie:

Soustava planžet u chodidla C-Walk vytváří jakýsi virtuální kloub podobný fyziologickému kotníku, který účinně podporuje pohyb bérce během střední stojné fáze.

Planžeta ve tvaru C (1) je dynamicky spojena se základní planžetou (2) pomocí řídícího kroužku (3). Jejich vzájemná součinnost tak umožňuje uživateli pohodlnou a dynamickou chůzi.

Nášlap na patuNášlap na patu

Při nášlapu na patu působí patní část jako páka stlačující planžetu ve tvaru C. Tím je zajištěno odpružení a rychlý kontakt s podložkou pomocí základní planžety. Při nášlapu vyvolává základní planžeta výraznou plantární flexi.

Střední stojná fázeStřední stojná fáze

Ve střední stojné fáze se planžeta ve tvaru C uvolní a díky nahromaděné energii podporuje odval. Rozevření planžety ve tvaru C je pak regulováno řídícím kroužkem, aby se během odvalu systematicky zvyšoval odpor přednoží – v základní planžetě se vytváří napětí.

Přechod do švihové fázePřechod do švihové fáze

Základní planžeta ukládá energii, která je pak uvolněna při přechodu do švihové fáze. Prodloužená podpora pohybu (ohledně délky trvání i délce základní planžety) zajišťuje plynulý přechod z amputované končetiny na zdravou.

graffCharakteristika odpružení

Cílem vývoje chodidla C-Walk bylo co nejvíce napodobit přirozený obraz chůze, aby byla chráněna jak amputovaná, tak zdravá strana. Výsledkem je účinné snížení dlouhodobého poškozování pohybového aparátu.

Chůze je založena na reakčních silách. Na grafu je vidět, že síly vynakládané na straně s protézou téměř odpovídají silám vynakládaným na zdravou končetinu.

Pro amputovaného to znamená, že zátěž na obě nohy je rovnoměrněji rozložená a chůze je tak symetričtější.

 

Chcete se na něco zeptat?

Vyplňte následující formulář a my se Vám v krátké době ozveme zpět na zadaný email.