Ochrana osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné

Zde Vám přinášíme jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, podle kterých byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo odpovídá za sběr dat na těchto webových stránkách?

Údaje nasbírané na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora najdete na příslušném upozornění na webových stránkách.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některé údaje se získají tím, že nám je poskytnete. Mohly by to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Těmito údaji jsou především technická data, jako například prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo kdy jste se dostali na stránku. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část těchto dat se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci tyto stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených údajích, jejich původu, jejich příjemcích a účelu jejich sběru. Máte také právo požadovat, aby byly opraveny, zablokovány nebo vymazány. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v těchto zásadách. Můžete také samozřejmě podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu.

Analytika a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek mohou být prováděny statistické analýzy Vašeho surfování. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a analýzy. Analýza surfovacího chování je obvykle anonymní tzn., že Vás podle těchto údajů nebudeme schopni identifikovat. Ohledně této analýzy můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nepoužijete určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Ohledně této analýzy můžete vznést námitky. Níže Vás budeme informovat o tom, jak v tomto ohledu využít Vaše možnosti.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto webových stránek přistupují k ochraně Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a postupujeme v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Budete-li používat webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že údaje přenášené prostřednictvím Internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460
330 08 Zruč-Senec

Tel.: +420 377 825 044
E-mail: info@ottobock.cz

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich údajů

Mnoho operací zpracování dat je možných pouze s Vaším výslovným souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Tento požadavek stačí učinit neformálním e-mailem. Data zpracovaná před přijetím Vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo na podávání stížností u dozorového úřadu

Pokud došlo k porušení právních předpisů pro ochranu osobních údajů, může dotčená osoba podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu. Příslušným dozorovým orgánem v záležitostech týkajících se předpisů pro ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice (https://www.uoou.cz).

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na získání zpracovávaných dat o Vaší osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné jen do té míry, do jaké to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovateli webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z „http: //“ na „https: //“ a v liště adresy Vašeho prohlížeče se zobrazí ikona zámku.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, zablokování, smazání

V souladu s právními předpisy máte kdykoli právo na bezplatné informace o jakýchkoli Vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i o jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo požadovat, aby tyto údaje byly opraveny, zablokovány nebo vymazány. Pokud máte další dotazy ohledně tématu ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené níže.

Zamezení zasílání propagačních e-mailů

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s těmito zásadami pro zasílání propagačních a informačních materiálů, které nebudou výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě, že budou doručeny nějaké nevyžádané reklamní materiály jako např. spamy.

3. Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Zákonný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost máme ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

JOBMAN, s.r.o.
e-mail: dpo@dpohotline.cz
telefon: +420 910 127 160
datová schránka: tkyd8fz

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory Cookie

Některé z našich webových stránek používají soubory cookies. Soubory cookie nepoškodí Váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené na Vašem počítači a ukládané Vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „Session cookies“. Po návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstanou uchovány v paměti přístroje, dokud je nesmažete. Tyto cookies umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby Vás informoval o používání souborů cookie tak, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda nějaký cookie přijmete nebo odmítnete. Případně může být Váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo aby soubory cookie automaticky mazal při zavírání Vašeho prohlížeče. Zakázáním souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou zapotřebí pro umožnění elektronické komunikace nebo pro zajištění určitých funkcí, které chcete používat, se ukládají podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na ukládání souborů cookie, aby byla zajištěna optimální služba bez technických chyb. Jsou-li uloženy i jiné soubory cookie (například ty, které se používají k analýze Vašeho surfovacího chování), bude o nich v těchto zásadách ochrany osobních údajů pojednáváno zvlášť.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které nám Váš prohlížeč automaticky předává v „souborech protokolu serverů“. Tyto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Odkazující URL
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou spojena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracovávat údaje za účelem plnění smlouvy nebo pro předběžná opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud nám budete zasílat dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme shromažďovat údaje uvedené ve formuláři, včetně Vámi poskytnutých kontaktních údajů, za účelem zodpovězení vašich dotazů a jakýchkoli návazných dotazů. Bez Vašeho svolení tyto informace nesdílíme.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, tedy budeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Tento požadavek stačí učinit neformálním e-mailem. Data zpracovaná před přijetím Vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Vámi poskytnuté údaje v kontaktním formuláři budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte souhlas s jejich ukládáním nebo pokud pomine účel jejich uložení (např. po splnění Vašeho požadavku). Veškerá zákonná ustanovení, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstanou tímto ustanovením nedotčena.

5. Sociální média

Facebookové pluginy (tlačítka To se mi líbí a Sdílet)

Naše webové stránky obsahují pluginy pro sociální síť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové pluginy lze na našich stránkách rozeznat podle loga Facebook nebo tlačítka To se mi líbí. Pro přehled facebookových pluginů viz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se prostřednictvím pluginu pluginové spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. To umožní společnosti Facebook dostat informaci, že jste navštívili naše stránky z vaší IP adresy. Kliknete-li na facebookové tlačítko „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete propojit obsah našich stránek s Vaším facebookovým profilem. To umožňuje Facebooku spojovat návštěvy našich stránek s Vaším uživatelským účtem. Mějte prosím na zřeteli, že jakožto provozovatel těchto stránek nemáme žádné informace o obsahu dat přenášených na Facebook ani o tom, jak společnost Facebook tato data využívá. Další informace viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby společnost Facebook spojovala Vaši návštěvu na našich stránkách s Vaším facebookovým účtem, tak se z Vašeho facebookového účtu odhlaste.

Twitterový plugin

Funkce twitterové služby byly integrovány do našich webových stránek a aplikací. Tyto funkce jsou nabízeny společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáte-li službu Twitter a funkci „Retweet“, navštívené webové stránky se připojí k Vašemu účtu na Twitteru a sdělí se ostatním uživatelům. Tímto způsobem se data také přenesou na Twitter. Chtěli bychom upozornit na to, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je bude Twitter používat. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter naleznete na adrese https://twitter.com/privacy.

Vaše předvolby ochrany osobních údajů se službou Twitter můžete upravit v nastavení svého účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

6. Analýzy a inzerce

Google Analytics

Tyto webové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics. Ta je provozována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o Vašem používání těchto webových stránek generované soubory cookie jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam ukládány.

Cookies Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak své webové stránky, tak i svou inzerci.

Anonymizace IP adresy

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. Před přenosem do Spojených států společnost Google Vaši IP adresu v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA odešle úplná adresa IP a tam se zkrátí. Společnost Google bude používat tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek za účelem sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb týkajících se aktivity webových stránek a používání Internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Plugin prohlížeče

Uložení těchto souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči. Rádi bychom však upozornili na to, že to může znamenat, že pak nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Můžete také zabránit předávání údajů generovaných soubory cookie o Vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Vznesení námitek proti shromažďování údajů

Sběru dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit poklepáním na následující odkaz. Nastaví se deaktivační soubor cookie tak, aby zabránil ve shromažďování Vašich dat při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivace Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s údaji uživatele, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na stránce: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Shromažďování demografických údajů službou Google Analytics

Tyto webové stránky používají demografické funkce služby Google Analytics. To umožňuje vytvářet sestavy s výkazy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmu od společnosti Google a z údajů třetích stran o návštěvnících. Tato shromážděná data nemohou být přiřazována žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat úpravou nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je popsáno v části „Odmítnutí sběru dat“.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program Google od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Jako součást služby Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, nastaví se soubor cookie pro měření konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá na Vašem počítači. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky webových stránek a platnost soubor cookie dosud nevypršela, společnost Google a webové stránky mohou informovat, že uživatel poklepal na inzerát a pokračoval na tuto stránku.

Každý inzerent Google AdWords má odlišný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat pomocí webových stránek inzerenta AdWords. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se sděluje celkový počet uživatelů, kteří poklepali na reklamu a byli přesměrováni na stránku značek měření konverzí. Inzerenti však nezískávají žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete zúčastnit sledování, můžete se od toho odhlásit tím, že jednoduše změníte nastavení prohlížeče a jednoduše vypnete soubor cookie sledování konverzí Google. Tímto způsobem nebudete zahrnutí do statistik sledování konverzí.

Cookies konverzí jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak své webové stránky, tak i svou inzerci.

Další informace o službě Google AdWords a Google Conversion Tracking najdete v kapitole Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na stránce: https://policies.google.com/privacy.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby Vás informoval o používání souborů cookie tak, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda nějaký cookie přijmete nebo odmítnete. Případně může být Váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo aby soubory cookie automaticky mazal při zavírání Vašeho prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Tato služba je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google).

reCAPTCHA se používá k ověření, zda data zadaná na našich webových stránkách (např. na kontaktní formulář) byla zadána člověkem nebo automatizovaným programem. Za tím účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých parametrů. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webové stránky. Pro analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, jak dlouho je návštěvník na webových stránkách nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje nashromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela v pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že takováto analýza probíhá.

Zpracování dat je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na ochraně svých webových stránek před automatizovaným procházením stránek a spamovým robotem.

Další informace o službě reCAPTCHA společnosti Google a zásadách společnosti Google ohledně ochrany osobních údajů naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=cz a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Prohlášení o ochraně osobních údajů ohledně našich mobilních aplikací

Za účelem optimalizace portfolia aplikací používá společnost Ottobock software „Flurry“ a v případě aplikace Cockpit „Microsoft App Center“.

Flurry umožňuje uživateli pochopit a statisticky vyhodnotit používání aplikace. Při tomto procesu nejsou osobní údaje shromažďovány ani vyhodnocovány. Hodnocení se provádí souhrnným způsobem. Příklady zahrnují počet uživatelů během daného časového období nebo návštěvy stránek v rámci určité oblasti subjektu.

Flurry neshromažďuje žádné osobní údaje, jako jsou jména, telefonní čísla, jedinečné identifikátory zařízení (UDID), e-mailové adresy nebo zprávy. Flurry ukládá pouze typ zařízení, používaný operační systém, název poskytovatele a souhrnná čísla o použití vlastní aplikace, jak je uvedeno výše. Chcete-li zabránit společnosti Flurry v používání těchto údajů pro účely vylepšení produktů, můžete zrušit registraci pomocí následující webové stránky: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out

V aplikaci Cockpit společnost Otto Bock Healthcare Products GmbH shromažďuje anonymní údaje s aplikací Microsoft App Center týkající se používání softwaru za účelem vylepšení softwaru Ottobock, jím konfigurovaných komponentů a služeb. Jsou zdokumentovány četnost používání softwaru, jednotlivé funkce, poruchy softwaru, model, verze a stavové informace komponentu, jakož i model, operační systém, jazyk a země použití zařízení. Společnosti Ottobock nejsou zasílány žádné osobní údaje.

7. Informační bulletiny (newsletter)

Údaje pro rozesílání informačních bulletinů

Pokud chcete dostávat náš informační bulletin, požadujeme platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s tím, abyste dostávali tento informační bulletin. Nejsou shromažďovány žádné další údaje, nebo jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme pouze k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, tedy budeme zpracovávat pouze s Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Můžete odvolat souhlas s uložením Vašich údajů a e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání informačního bulletinu kdykoli, např. prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v informačním bulletinu. Data zpracovaná před přijetím Vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Údaje poskytnuté při registraci pro zasílání informačního bulletinu budou použity k distribuci informačního bulletinu, dokud nezrušíte Vaši registraci k zasílání bulletinu, kdy budou uvedené údaje vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro oblast členů), zůstanou nedotčeny.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky využívají pluginy YouTube, který provozuje společnost Google. Provozovatelem stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich stránek s funkcí pluginu YouTube, vytvoří se připojení k serverům YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, služba YouTube vám umožní přiřadit Váš postup prohlížení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

Služba YouTube má napomoci tomu, aby naše webové stránky více přitahovaly. To zakládá skutečnost oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o správě uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube pod https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

Google Maps

Tyto webové stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Ta je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za účelem používání Google Maps, je nutné ukládat vaši adresu IP. Tyto informace jsou všeobecně přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps je v zájmu přitažlivosti našich webových stránek a usnadnění lokalizace míst námi uváděných na webových stránkách. To zakládá skutečnost oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o správě uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google pod https://policies.google.com/privacy?hl=cz.