Časová osa vybavení protézou

Časová osa znázorňuje cestu od amputace až zpátky k běžnému životu. Tato cesta je velmi individuální a jednotlivé fáze se mohou svou délkou velmi lišit. Nebuďte netrpěliví – pokud bude zrovna u Vás třeba hojení jizvy nebo formování pahýlu trvat déle, není třeba se znepokojovat. Naslouchejte pozorně lékařům, terapeutům i protetikům – jen tak můžete vše zvládnout co nejrychleji. Jednotlivé fáze mohou trvat různou dobu, ale důležité je, že nelze žádnou vynechat, pokud se máte plnohodnotně vrátit do života.

 

Protetika Týden Terapie
Zhojení jizvy 1 Na lůžku, péče o pahýl
2
3 Kondiční cvičení
Výběr protetika a setkání s ním 4
5 Vertikalizace bez protézy, postupný nácvik chůze s francouzskými holemi
Míra protézy,
výroba protézy
se zkušebním lůžkem
6
7
8
9
10
11
12
13
Úprava protézového lůžka
při změnách objemu pahýlu
14 Nácvik manipulace s protézou
15
16 Nácvik chůze v interiéru
17
18
19
20
21 Nácvik překonávání překážek
22
23
24 Nácvik chůze v exteriéru
25
26
27
28
Při stabilním pahýlu výroba finální protézy 29 Zapojení do běžných denních činností
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pravidelné kontroly na protetice každých 6 měsíců, opravy a údržba.Úprava pahýlového lůžka,
pokud dojde ke změně pahýlu
nebo zdravotního stavu
41 Pravidelná rehabilitace s fyzioterapeutem,
domácí cvičení,
prevence bolesti
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52