Jak to funguje

Lidská noha a chodidlo Trias

Lidská noha a chodidlo Trias

Pohyb lidského chodidla řídí různé svaly a šlachy. Při došlapu paty na podložku, během střední stojné fáze i při odvalu dochází v celém systému nohy k plynulému přelévání energie. Anatomie lidské nohy se odráží v prohnutém
trojúhelníkovém tvaru chodidla Trias. Komponenty paty a přednoží vytvářejí konstrukci klenby a jsou propojeny se základní planžetou tak, aby chodidlo fungovalo jako kompaktní celek. Energie pohybu se ukládá a využívá se k harmonickému odvalu.

Části chodidla

 1. Trias-popisAdaptér
  Pyramidový adaptér z vylehčeného hliníku
 2. Dvojitá karbonová patní planžeta
  Zaručuje tlumení rázů při došlapu paty.
 3. Karbonová základní planžeta s vyztuženou patní částí a přednožím
  Spojuje planžetu přednoží s patní planžetou a umožňuje chodidlu fungovat jako harmonický celek.
 4. Dvojitá karbonová planžeta přednoží
  Ovládá flexibilitu přednoží, zajišťuje harmonický odval, dobrou stabilitu a uvolnění energie na konci stojné fáze.

piktogram 1Pata chodidla Trias je vyrobena z dvojité karbonové planžety a tlumí rázy při došlapu paty, aniž by brzdila pohyb vpřed. Díky mimořádně dlouhé dráze pohybu patní planžety a rychle se zkracujícímu zdvihu paty zůstává flekční moment vznikající v koleni stále mírný. Tyto vlastnosti umožňují uživateli lepší kontrolu a zvýšenou bezpečnost při došlapu na patu.

piktogram 2Pro zahájení švihové fáze a pro pohyb končetiny vpřed je důležité, aby uživateli pomáhala planžeta uvolňující nashromážděnou energii chodidla. U chodidla Trias není tato funkce řízena pouze dvojitou planžetou přednoží, ale celým systémem chodidla, které ukládá cennou energii při zátěži na přednoží. Pro uživatele to znamená výraznou úlevu během švihu a kromě toho také plynulý a přirozený obraz chůze.

piktogram 4Trias se vyznačuje mediolatelární flexibilitou, tedy ohebností do stran i v předozadním směru. Tuto vlastnost ocení uživatel při stoji a při chůzi po nerovném povrchu. Výsledkem je také omezení ztráty stability protézy, výrazně zvýšená bezpečnost stoje a pohodlí. Flexibilita ve střední stojné fázi také usnadňuje bezpečný stoj na hraně nebo ve svahu.

piktogram 3Integrovaný systém chodidla Trias se třemi propojenými planžetami se plně uplatní ve střední stojné fázi. Část energie uložené při došlapu na patu se uvolní při dosažení střední stojné fáze a pomáhá tak snadnému odvalu. Základní planžeta spojuje patu s přednožím a zajišťuje tak rovnoměrný pohyb zátěže přes střed chodidla. Uživatel pak cítí odval jako souvislý a plynulý.