Obecné dokumenty

Tyto obecné dokumenty využijete napříč všemi generickými skupinami prostředků na zakázku, které vyrábíte.


Stáhněte si soubor:

Jmenovací listina PRRC

Vyplňte, podepište a založte jmenovací listinu pro osobu odpovědnou za dodržování právních předpisů.
Datum aktualizace: 12.05.2021

 

Stáhněte si soubor:

Prohlášení k prostředku na zakázku

Potřeba vyplnit při zhotovení každého prostředku na zakázku a archivovat.
Datum aktualizace: 12.05.2021

 

Stáhněte si soubor:

Předávací protokol – Prostředek na zakázku

Doporučujeme předávat s každým prostředkem na zakázku.
Datum aktualizace: 12.05.2021

 

Stáhněte si soubor:

Předávací protokol – Zkušební vybavení

Doporučujeme předávat s každým zkušebním vybavením. Využijete-li náš návrh dokumentu pro analýzu rizik, je nutné předávací protokol pro zkušební vybavení zaimplementovat.
Datum aktualizace: 12.05.2021

 

Stáhněte si soubor:

Informace poskytované s prostředkem – Štítek a návod

Tento dokument shrnuje, jaké informace je nutné dodávat spolu s prostředkem – návod a štítek a jejich potřebné náležitosti.
Datum aktualizace: 12.05.2021

 

Stáhněte si soubor:

Materiály – Prohlášení o biokompatibilitě

Stáhněte si aktuální prohlášení deklarující zdravotní nezávadnost materiálů Ottobock. Stažení tohoto dokumentu není chráněno heslem.
Datum aktualizace: 09.09.2021