Legoruka

Autorem této ruky je Kolumbijec Carlos Arturo Torres. Tento projekt realizoval jako svou dizertační práci ve spolupráci s dánskou firmou Lego.

Tvořivý protetický systém IKO využívá u dětí jejich vlastní představivost, aby si pomocí lega mohly vytvořit protézu podle svých přání. Potřeby hendikepovaných dětí se netýkají jenom pohybových aktivit, ale mají také svůj sociální a psychologický aspekt. Podívejte se na tento geniální nápad!