Generali Survival 2014

  • 24-hodinový outdoorový závod
  • OPEN AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DVOJIC
  • 2. ročník Mistrovství České republiky vozíčkářů a sportovců bez handicapu
  • 5. ročník projektu víceboje vozíčkářů a sportovců bez handicapu
  • 13. ročník přírodního víceboje

Generali Survival

Neexistuje sport pro zdravé a sport pro postižené! Je jen pohyb, který děláte s láskou nebo bez ní! Srdce je nejvytrvalejší sval našeho těla! Bez ohledu na počet končetin! Tím se stává náš projekt šancí pro každého!

Vytrvalost a neúnavnost mnoha srdcí stvořila tento projekt a bije pro něj již pátým rokem.

MYŠLENKOU závodu je integrace paraplegiků do závodu nehandicapovaných. CÍLEM je umožnit oběma kategoriím změřit síly v několika průnikových disciplínách a dokázat tak, že handicap velmi často není problémem těla, ale nedostatkem vůle. Nejde o to, kolik vozíčkářů do závodu nastoupí. Ti, co nastoupí, budou chtít vyhrát stejně urputně jako ti, co poběží po svých.

Nikde v Evropě neexistuje závod, který by mohl svým rozsahem konkurovat projektu GENERALI SURVIVAL! Svým konceptem a dnes už i tradicí představuje jedinečný podnik světové úrovně.

Závodí každý s každým. Emoce vozíčkářů i zdravých závodníků jsou po závodě stejné – VYSOKÁ NÁVYKOVOST. Chtějí ZNOVU a rychleji!

Právě MOTIVACE je tou nejvzácnější komoditou, jakou může náš podnik dlouhodobě nabídnout.
Chuť závodit se rovná chuti BÝT A ŽÍT AKTIVNĚ!

Všechny informace najdete na www.generalisurvival.cz.

Poněšice u Hluboké nad Vltavou: