Odpověď na: Volba protetika

#7869
Bc. Vladan PrincVladan Princ
Účastník

Určitě. Volba je jen na Vás a je to volba velmi důležitá. Ortotik-protetik vás od amputace bude provázet celý život. Také musí splňovat požadavky na vzdělání, praxi a celoživotní vzdělávání a musí být registrován pro samostatný výkon povolání bez odborného dohledu. Tuto registraci by Vám měl být schopen doložit ve formě osvědčení MZd.