Archív měsíce: Září 2017

Jak se 10letému Filipovi žije s myoprotézou

Jak se 10letému Filipovi žije s myoprotézou

Protetický minimag 05/09/2017
Včasné vybavení dětí po amputaci nebo vrozené vadě je nutná podmínka pro aktivní využívání protézy v dalších letech jejich života. Když děti dostanou svou první protézu již v útlém věku, snadno si na ní přivyknou a lépe se po motorické stránce vyvíjí. 8. listopadu zveme vás a vaše spolupracovníky na odbornou konferenci s mezinárodní účastí s nosným tématem rehabilitace horní končetiny. [Čtěte více…]