Zkouška

Abychom dosáhli co nejlepší funkčnosti pomůcky, je třeba ji samozřejmě vyzkoušet. Nejdříve spolu provedeme zkoušku samotného zkušebního lůžka.

Pokud je vše v pořádku, provádí se tzv. statická zkouška, kdy se poprvé na protézu postavíte. Změříme, kudy prochází zátěž vaším tělem a pomůckou a provedeme potřebné korekce.

Zkouška samotného zkušebního lůžka  Zkouška samotného zkušebního lůžka  Zkouška protézy se zkušebním lůžkem

 

Když je vše tak, jak má být, můžeme se posunout k prvnímu kroku.

Pomůcku v tomto zkušebním provedení můžete nosit až několik týdnů. Její funkčnost se ověří až při dlouhodobém nošení, navíc během tohoto období začíná terapie a pahýl ještě může projít určitými změnami.

Zkušební lůžko je možné upravovat. Až bude optimálně „vyladěné“ a Váš pahýl bude relativně stabilních rozměrů, vyrobím Vám finální pahýlové lůžko, které už je z pevného a trvanlivého materiálu a po ukončení výroby na něm nelze příliš mnoho měnit.

Zkouška protézy se zkušebním lůžkem.   Seřizování zkušební protézy.   Seřizování zkušební bércové protézy.

 

Než odejdete na protéze domů, bude ještě zapotřebí celou pomůcku důkladně nastavit, seřídit a vyladit.

No a pak Vás pošleme do školy… Totiž do školy chůze!

Pokračování: Škola chůze →