Technologie

Přirozená, fyziologická chůze je pro člověka nejlepší, ať už jde o poklidnou procházku městem nebo dobíhání autobusu. Právě takovou chůzi Genium téměř identicky, jednu fázi po druhé, kopíruje. Nezáleží na povrchu, nezáleží na rychlosti. Tuto technologii jsme u kloubu Genium označili termínem „optimalizovaná fyziologická chůze“ (OPG). Ulevuje od námahy celému pohybovému systému, zvyšuje uživatelský komfort a otevírá amputovanému zcela novou svobodu pohybu.

Elektronicky řízená fyziologická preflexe, tj. mírné ohnutí kolenního kloubu 4° při dopadu paty. Dochází tak k rychlejšímu plnému kontaktu protézového chodidla s podložkou. Inteligentní regulace flexe (ohnutí) kolene - max. 17° nezávislá na silách působících na protézu. Amputovaný se musí řízení protézy věnovat podstatně méně a používá ji spíše intuitivně. Inovativní a patentovaná metoda umožňující dohlížení na všechny pohybové situace. Permanentní sběr šesti parametrů pro definování optimálního a bezpečného bodu sepnutí mezi stojnou a švihovou fází. 4) Adaptivní řízení švihové fáze Přesné omezení kyvného pohybu bérce na 65° flexe – nezávisle na rychlosti chůze. Řízení švihové fáze kromě toho podstatnou měrou přispívá k zamezení pádů v kritických situacích.

1. Preflexe

Kolenní kloub je mírně pokrčený již při dopadu na zem, stejně jako je to u zdravé nohy. Tato funkce je automaticky řízena elektronikou. K vykročení tak potřebujete méně síly, protože protetické chodidlo dopadne na povrch celou plochou rychleji.

2. Funkce „yielding“

Inteligentní kontrola flexe (ohýbání) kolene s dotykem chodidla se zemí celou plochou závisí na silách, které na protézu působí. Můžete bezpečně zdolávat kopce, nerovný terén i svahy, nemusíte věnovat tolik kontroly ovládání protézy a můžete ji používat intuitivně. Flexe také tlumí nárazy chodidla, takže se omezují kompenzační pohyby a tím se také výrazně snižují následné ortopedické problémy.

3. Dynamická kontrola stability

Jde o zcela novou patentovanou metodu, jak monitorovat všechny situace pohybu. Šest různých parametrů se soustavně zaznamenává, aby bylo možné určit optimální odkamžik pro přepnutí mezi stojnou a švihovou fází. Pro Vás se to promítne do bezpečnější chůze, mimo jiné při chůzi pozpátku či při prudkém pohybu vpřed.

4. Adaptivní kontrola švihové fáze

Kvalitativně je švihová fáze s kolenem Genium srovnatelná s přirozenou chůzí. Kyvný pohyb dolní končetiny je omezen přesně na úhel flexe 65° – bez ohledu na rychlost chůze. Zvýšení vzdálenosti chodidla od povrchu tak snižuje nebezpečí zakopnutí a pádu. Na úhlu nezávislá švihová fáze zajišťuje vhodnou světlou výšku dokonce i na svazích. Není žádné omezení varianty kroku, nezáleží, jestli děláte kroky krátké nebo dlouhé, jestli chodíte pomalu, rychle nebo nepravidelně. Systém se dokonce inteligentně přizpůsobuje podrážkám bot a oblečení.