Podrobnosti

Jedinečně přirozená chůze

Genium téměř identicky napodobuje přirozenou chůzi. Technologie OPG (tj. optimalizovaná fyziologická chůze) je zcela jedinečná a přispívá k volnosti při každodenních i mimořádných aktivitách. Ale jak lze optimalizovanou chůzi ještě dále optimalizovat? Soustavně jsme vyhodnocovali praktické zkušenosti a jejich výsledky jsme do systému vložili. Navíc lze teď nové Genium ještě intuitivněji ovládat díky nejmodernějšímu hardwaru i softwaru.

To vše mělo za cíl především dosažení co nejdokonalejšího přiblížení přirozené, fyziologické chůzi. Krok za krokem.

Důraz jsme kladli zejména na těchto 5 parametrů:

Bezpečnost

 • Dobrá stabilita stoje na nerovných a neznámých podkladech
 • Značně nižší riziko klopýtnutí díky zvýšené světlé výšce nezávisle na rychlosti chůze
 • Vysoká bezpečnost při pohybu v malých prostorách, při chůzi pozpátku, při otevírání těžkých dveří, při nošení těžkých břemen a chůzi dolů po schodech a svazích

Odlehčení

 • Menší rázy při došlapu
 • Zvýšená světlá výška a díky tomu více volnosti pro pohyb
 • Plynulé, symetrické pohyby a téměř přirozená švihová fáze
 • Automatické nastavení švihové fáze podle hmotnosti obuvi

Šetrnost

 • Méně sekundárních ortopedických potíží díky šetření pohybového ústrojí
 • Rovnoměrný obraz chůze v různých situacích díky redukované asymetrii délky kroku, redukovaným rázům při došlapu a ideální světlé výšce
 • Odlehčení kolene a kyčelního kloubu kontralaterální strany

Výdrž

 • Podporuje pohyb vpřed při došlapu
 • Šetří síly, zejména v kopcích, na nerovném terénu, na trávníku a na písku
 • Větší výdrž na dlouhých trasách