Parametry

Technické údaje 3R60 Vacuum
Stupeň aktivity: 2 – 3
Maximální tělesná hmotnost: 125 kg
Oblast použití: Stehení amputace
Proximální připojení: Adjustační pyramida
Distální připojení: Adjustační pyramida
Maximální úhel flexe kolene: 173 stupňů
Hmotnost: 900 g
Systémová výška: 174 mm
Doporučené systémové komponenty: Systém pahýlového lůžka: ProSeal Ring (452A1=*)
s linerem bez textilu (např. Skeo Liner 6Y81)
a podtlakovým konektorem (2R119)