Zápěstí

Krátké zápěstí

Short

Krátké zápěstí sestává z nízkoprofilového připojení pro uživatele s dlouhými pahýly. Pro tyto ruce se navíc dodává laminační sestava pro krátké zápěstí. Ruku lze otáčet proti konstantnímu třecímu odporu, který si může uživatel přizpůsobit. Je vhodné pro vybavení, kde hraje rozhodující úlohu délka pahýlu. Dodává se s laminačním kroužkem.

EQD

EQD

Se zápěstím EQD (Electric Quick Disconnect) je možné ruku otočením jednoduše odpojovat a připojovat. Uživatel tak může nasadit úchopové zařízení, které právě potřebuje.

Zápěstí Flexion

Flexion

Zápěstí Flexion představuje flekční řešení, které uživateli umožňuje ruku jednoduše zaaretovat v požadované poloze, nebo ji uvolnit a pozici změnit. Pohyb je možný v rozsahu 30° ve směru palmární i dorzální flexe a může být zaaretován v každé ze tří poloh.

Zápěstí Multif-flex

Multi-flex*

Se zápěstím „Multi-flex“ může uživatel rukou pasivně pohybovat ve všech směrech nebo ji také zafixovat v úhlu palmární, nebo dorzální flexe 30°, či v neutrální poloze. Při zaaretovaném zápěstí zůstávají dostupné stranové pohyby v požadovaném úhlu.

* Tato varianta zápěstí je k dispozici jen pro bebionic ve velikosti střední a velká.