Slovníček

BDEFHLMNOPRSTUVZ
bionický -  Technicky řešený s využitím poznatků o stavbě a funkci živého organizmu
distální připojení -  shuttle-lockMechanismus, který se používá pro udržení protézy na pahýlu. Na spodním konci lineru je trn (pin), který zapadne do zámku umístěného v lůžku protézy.
EBS -  Mechanismus, kterého využívají některé víceosé kolenní klouby. Při došlapu protézy na podložku provede mírné pokrčení v kolenním kloubu jako u zdravé končetiny, čímž přispívá k fyziologickému obrazu chůze a výrazně tlumí rázy.
extenční unašeč -  Mechanismus napomáhající extenzi (natažení) kolenního kloubu.
extenze -  Natažení (v kloubu) (opak flexe = ohnutí, ohýbání)
flexe -  Ohnutí, ohýbání v kloubu (opak extenze = natažení)
Hana Kohoutová, DiS. -  Hanka Kohoutová, fyzioterapeutFyzioterapeutka a lektorka školy chůze Ottobock
liner -  liner(čti: lajner) Návlek na pahýl chránící pokožku před poškozením v lůžku
lůžko -  luzkoPahýlové lůžko spojuje protézu s pahýlem. Jeho funkcí je, aby protéza pevně držela na pahýlu a dobře jej obepínala.
měkké tkáně -  Tkáně mimo kost, tj. vazivo, svaly, šlachy, tuková tkáň aj.
návrat energie -  Je vlastností kompozitních materiálů, které se používají při výrobě protézových chodidel. Schopnost akumulovat v sobě energii a následně ji využít při odvalu protézy výrazně snižuje energetickou náročnost chůze. Zjednodušeně řečeno, tento mechanismus funguje podobně jako když stlačíte pružinu, která posléze "vystřelí".
odval chodidla -  Pohyb chodidla ve fázi, kdy se od podložky zvedá nejprve pata a nakonec přednoží.
podiatrie -  Lékařský obor zabývající se komplexní péčí o chodidla, nohy, dolní končetiny.
podtlakový systém -  Systém připojení pahýlu k lůžku pomocí podtlaku, díky kterému se lůžko k pahýlu „přisaje“ a dojde tak k velmi silnému ulpění. Aktivní systém podtlaku znamená, že v protéze je umístěna pumpa, která při každém kroku vytváří podtlak. Pasivní systém podtlaku využívá jednocestného ventilu umístěného v lůžku protézy, přes který je během několika prvních kroků odsát z lůžka přebytečný vzduch a vytvořen podtlak.  
polycentrický kloub -  Víceosý kloub; otáčí se pomocí více než jedné osy.
progresivní dynamika odvalu -  Vlastnost některých vyspělých protézových chodidel, která se dokáží přizpůsobit proměnlivé intenzitě chůze uživatele. Projevuje se to tak, že energie, kterou uživatel vloží nášlapem do chodidla, se přímo úměrně vrátí v odrazu chodidla.
prominující -  Vyčnívající mimo předpokládaný průběh povrchu.
propriocepce -  Smysl, který nás informuje o poloze těla; schopnost koordinovat tělo v prostoru; "polohocit".
PUR -  Označní pro polyuretan. Tento materiál umožňuje rovnoměrné rozdělení tlaku a zajišťuje přesné a pohodlné ulpění. Dobře tlumí rázy, takže je vhodný i pro citlivé, kostnaté nebo zjizvené pahýly.
rotační hydraulika -  Unikátní mechanismus, který byl použit při konstrukci kolenního kloubu 3R80. Svými vlastnostmi pomáhá uživateli usměrňovat chůzi jak na rovině, tak ze schodů a pomáhá plynulému průběhu kroku.
rotační síly -  Síly působící na protézu otáčením, např. při otáčení vstoje doleva nebo doprava.
SIL liner -  Označení pro silikonový liner. Jde o tuhý materiál, který se snadno čistí. Zajišťuje vysokou stabilitu a dobré ulplění.
stojná a švihová fáze -  Stojná a švihová fáze.Stojná fáze trvá od dopadu paty na podložku až do chvíle, kdy špička chodidla opustí podložku. Švihová fáze trvá od chvíle, kdy špička chodidla opustí podložku, až do dopadu paty na podložku.
stupně aktivity -  1 - chůze v interiéru, 2 - omezená chůze v exteriéru, 3 - neomezená chůze v exteriéru, 4 - neomezená chůze v exteriéru s mimořádnými nároky. podrobnosti o stupních aktivity najdete zde
TPE -  Označení pro kopolymer. Tento materiál je velmi elastický a obsahuje zdravotnický minerální olej, kterým se udržuje vláčnost, a je tudíž vhodný pro pahýly se suchou pokožkou.
účelový tvar -  Účelově tvarované lůžko respektuje anatomické struktury pahýlu, ale zároveň je upraveno tak, aby napomáhalo funkčnosti protézy.
uzávěr -  Mechanismus, který zablokuje kolenní kloub v okamžiku, kdy se uživatel postaví. Pro další pohyb kolena je nutné je ručně odblokovat.
vertikalizace -  Změna polohy ze sedu, popř. lehu, do polohy vstoje; nácvik tohoto pohybu.
vertikální síly -  Síly působící shora dolů.
vtahovací systém -  vtahovací-systémSystém připojení vtažením pahýlu do lůžka ručně pomocí pásu.
vtažená jizva -  vtazena-jizvaJe nepříjemnou komplikací, která vzniká v důsledku zanedbání péče o jizvu při hojení pahýlu, kdy dochází k přirůstání měkkých tkání ke kosti a následně k jejich vtažení dovnitř. Přítomnost vtažené jizvy zásadně ovlivňuje možnosti výběru materiálů k výrobě pahýlového lůžka, a tím i celého vybavení.
zátěžová brzda -  Mechanismus, který při přenesení váhy na protézu zablokuje kolenní kloub, aby se nemohl ohýbat. Po uvolnění váhy se brzda opět uvolní a kloub se opět ohýbá.