Pracoviště Uher. Hradiště

Jana Evangelisty Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště

Radek Snášil
protetický technik

Tel. 604 669 263
Email: snasil@aorto.cz