Svépomocná skupina

Bc. Hanka SládkováO průběhu svépomocných skupin a jejich přínosu pro amputované hovoří Bc. Hanka Sládková, RK Malvazinky:

Svépomocné skupiny jsou založeny na vzájemné pomoci a podpoře. Lidé chtějí přijímat a být přijímáni, potřebují vzájemnost, a tak se učí naslouchat i vyjadřovat, tolerovat, respektovat, ale také se vymezovat a obhajovat. Učí se rozumět sobě i druhým, hledat pro sebe vhodná řešení.

„Cílem svépomocných skupin je umožnit lidem, kteří se potýkají s určitými problémy, aby se setkali s ostatními, kteří jsou v podobné situaci. Cílem je vytvoření prostoru pro to, aby si tito lidé mohli vzájemně vyměnit zkušenosti, poznatky, a především nalézt podporu a zjistit, že v dané situaci nejsou sami.“

Vlastními slovy bych jednoduše řekla, že se jedná o možnost setkávání se s lidmi, kteří mají společný problém a rozhodli se mu čelit. Žijeme ve skupinách od dětství a jinak to ani nedovedeme. Jsme tvorové sociální a své problémy potřebujeme sdílet s ostatními lidmi. Přináší nám to úlevu a posílení.

Svépomocná skupinaJedním ze základních a důležitých principů svépomocné skupiny je, že skupina nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc. Jedná se o skupinu, která je sice moderovaná terapeutem, ale plně náleží svým členům, kteří sami rozhodují o přinesených tématech.

Naše svépomocná skupina má svá vlastní nepsaná pravidla a normy, které nám pomáhají vytvořit bezpečné prostředí, jehož součástí je i důvěrnost ve sdílení.

Mezi základní pravidla patří:

  • Mlčenlivost a důvěrnost – je nepřijatelné, aby se informace dostávaly mimo skupinu
  • Otevřenost a upřímnost
  • Právo říci „stop“ – každý mluví svobodně jen o tom, o čem je ochotný mluvit
  • Zodpovědnost k sobě i druhým
  • Dodržování organizačních pravidel (pravidelná účast, včasné příchody, mluví jen jeden – posloucháme se navzájem atd.)

Každý člen do skupiny vstupuje dobrovolně a sám si určuje, zda a kdy se zapojí do diskuze.

Tím se přirozeně otvírá možnost mluvit o svých starostech s někým, kdo má podobné těžkosti, každý malý úspěch nebo radost jednotlivce je pro ostatní zdrojem naděje a povzbuzení. Skupina členům dává podporu, přináší důležité informace, umožňuje sdílení a přípravu na návrat do běžného života.

Ve svépomocné skupině si každý zažijete zkušenost, že nejste jen pasivním příjemcem pomoci, ale zároveň ji poskytujete druhým. Získáváte tím nový náhled na svou situaci a jistotu, že ji můžete zvládnout i vy.

Svépomocné skupiny jsou určené jak pro amputované hospitalizované na RK Malvazinky, tak i ambulantní pacienty.

Probíhají pravidelně každé úterý od 9:30 hod.

Máte-li zájem na skupinu přijít, napište nám, nebo zavolejte:
Hana Kohoutová, DiS., kohoutova@ottobock.cz, +420 722 908 413

Reakce pravidelných účastníků:
Honza: „Bezvadná příležitost pro harmonii duše, přispívá k pohodě pacienta.“
Ludvík: „Příjemná změna, když člověk může mluvit nahlas o svých problémech s ostatními a k tomu stejně hendikepovanými jako jsem já.“
Josef: „Skupinka se mi moc líbí a vždy se na ni těším.“

Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, Praha 5