Vyšetření

Setkání s ortotikem-protetikem.

Na začátku Vás čeká několik vyšetření různých odborníků.

Lékaře bude zajímat Vaše osobní anamnéza a Váš zdravotní stav, aby mohl dohlížet na vhodnou a správnou terapii.

Ortotik-protetik se bude zajímat o Váš celkový fyzický stav, stav pahýlu, úroveň amputace, pohyblivost všech kloubů. Kromě fyzických předpokladů pro vybavení ho budou zajímat Vaše očekávání od budoucího života. Bude také potřebovat vědět, jak vypadá prostředí, kam se budete vracet (např. jaké překážky musíte překonávat, kde máte jaké schody, po jakém povrchu chodíte apod.).

Fyzioterapeutka vyšetří především Vaši tělesnou kondici a stav pahýlu. Zjistí rozsahy pohybu Vašich končetin, schopnost postavit se, schopnost přemisťování či stabilního stoje. Zároveň si s Vámi dohodne terapeutický cíl, čili čeho byste chtěli a jste schopni dosáhnout – chodit o berlích nebo bez nich, vrátit se ke svým koníčkům, dojít si nakoupit nebo být schopen delší procházky, být schopen vyzvednou vnoučata ze školky atd.

Setkání s fyzioterapeutkou.

Cílem je získat co nejvíce informací, abychom byli schopni navrhnout další společný postup, jak směřovat k cíli, který si společně stanovíme.

Cesta ke stanovenému cíli však nějakou dobu potrvá. Nečekejte, že po první fyzioterapii zahodíte berli a dojdete pěšky domů přes celé město. Ale budete-li trpěliví, svého cíle nakonec dosáhnete, je-li reálný.

Důležité také je, abyste si s protetikem i fyzioterapeutkou padli do oka, abyste si vzájemně rozuměli. S fyzioterapeutkou budete trávit mnoho času a naučí Vás podstatné dovednosti pro Váš další život. A protetik se v podstatě stane součástí Vašeho života, protože se o Vaši pomůcku bude starat i v budoucnu. Svého protetika máte právo si vybrat, nenechte tedy v tomto ohledu za Vás rozhodovat jiné.

Pokračování: Předprotetická terapie →