Části stehenní protézy

stehenni-proteza-z-ceho-se-

1. Liner

Liner je návlek na pahýl, který odděluje pokožku od tvrdého pahýlového lůžka. Chrání pahýl a omezuje tření a pohyb pahýlu v lůžku.

2. Pahýlové lůžko

Pahýlové lůžko spojuje pahýl s protézou. Vyrábí se na míru pro každého pacienta. Je klíčovou součástí protézy, protože musí zajistit pevné spojení protézy s tělem a při prvním vybavení musí ještě doformovat pahýl.

3. Spojovací adaptér

Spojovací součástka pro připojení pahýlového lůžka ke kolennímu kloubu.

4. Koleno

Na trhu je řada kloubů od nejjednodušších s mechanickým řízením přes pneumatická, hydraulická až po bionická kolena. Kolenní kloub má vliv na bezpečnou chůzi a proto musí být vybrán podle vašeho stupně aktivity, délky pahýlu a jeho motorických schopností, váhy těla a předpokládané rychlosti pohybu. Kolenní kloub je hned po pahýlovém lůžku nejdůležitější díl protézy. Nechte si podrobně vysvětlit princip funkce kloubu, který vám bude nabízen. Různé konstrukce mají různé požadavky na ovládání a je potřeba znát jejich funkci a naučit se správný stereotyp chůze.

5. Trubkový adaptér

Kovová trubka spojující kolenní kloub a protetické chodidlo.

6. Protetické chodidlo s kosmetickým krytem

Protézová chodidla existují v celé řadě různých provedení – od jednoduchých s dřevěným jádrem až složité systémy z karbonových kompozit.  Pro nižší stupně aktivity jsou vhodná chodidla lehká a bezpečná při stoji, vyšší stupně aktivity zase potřebují přizpůsobivost různému povrchu a velký návrat energie při odrazu.  Protézové chodidlo má zásadní vliv na rovnováhu, bezpečí, fyziologii a energetickou účinnost chůze. Vybírá se podle vaší aktivity, váhy a prostředí, ve kterém se budete pohybovat.