FOPTO 2017

Přihlašovací formulář na FOPTO 2017 již není aktivní. Pokud se potřebujete přihlásit, kontaktujte paní Ing.
Helenu Hříbal (Šašková), tel.: 727 970 435, email: hribal@ottobock.cz.